Miten hyödynnät dataa, jota sinulla ei ole?

Image: @shawnanggg

Sanotaan, että data on uusi öljy. Näin on sanottu sen verran usein, että se on jo muuttunut kliseeksi.

Mutta vaikka data olisikin uusi öljy, mitä väliä?

Ei siitä väistämättä seuraa, että sinun tulisi ryhtyä keräämään ja varastoimaan dataa. Ei öljystäkään seurannut, että kaikkien piti alkaa porata öljyä.

Olennaista on ymmärtää, miten data voi muuttaa sitä arvoketjua, jonka osa yrityksesi on.

Minkälaisia teknologioita, palveluita ja liiketoiminnan prosesseja datan avulla voidaan rakentaa?

Tyypillinen ison yrityksen datahanke alkaa datasta. Olemassa oleva data pitää kartoittaa, luokitella, prosessoida ja varastoida. Liiketoiminnan tuottaman datan keräämisen tueksi tarvitaan skaalautuva data-arkkitehtuuri.

Datavaraston tai data platformin avulla voidaan ymmärtää ja ennakoida, mitä liiketoiminnassa tapahtuu. Voidaan ryhtyä puuhamaan tekoälyhankkeita.

Mutta onko tämä oikea tapa?

Jos yritykselläsi ei ole valtavaa määrää dataa, voiko se pärjätä kilpailussa Googlea ja Keskoa vastaan?

Riippuu kilpailulajista?

Liiketoiminnan prosessit tuottavat jatkuvasti dataa, kerättiinpä sitä talteen tai ei. Ja ne kuluttavat jatkuvasti dataa, vaikka sitä ei aina dataksi ymmärretä.

Olennaista ei ole se, mitä dataa yritykselläsi on varastoituna. Olennaisempaa on se, minkälaisia liiketoiminnan prosesseja yrityksessäsi on.

Datan avulla prosessien palauteketjuja voidaan lyhentää. Samalla eri alojen arvoketjuja voidaan lyhentää, tai ne lyhenevät disruptiivisen toimijan mukaan tulon myötä.

Otetaan vaikka klassiset platform economy -esimerkit, Uber ja Airbnb.

Datan näkökulmasta molemmissa palveluissa kyse on yksinkertaisesti lokaatiodatasta, jonka päälle on rakennettu käyttöliittymä. Käyttöliittymä visualisoi hajallaan olevien majapaikkojen ja taksien sijaintidataa suoraan kuluttajalle. Syntyy uusi arvoketju, jossa hotelli- ja taksifirmojen vanhat kilpailuedut muuttuvat rasitteiksi.

Paljon on myös dataan ja datan prosessointiin perustuvia teknologioita, jotka onnistututaan tuotteistamaan osaksi nykyisiä arvoketjuja ja jotka eivät siksi kerää isoja otsikoita: kamerat tunnistavat rekisterinumeron, verkkokauppa osaa suositella tuotteita, sensorit ennakoivat maatilan karjan terveydentilaa.

Mitä oikeastaan edes on data?

Business Intelligence -näkökulmasta dataa on relaatiotietokannoissa oleva data. Se kertoo yleensä liiketoiminnan kannalta välttämättömistä asioista: asiakkaista, toimittajista ja ostotapahtumista. Tätä dataa tarvitaan, kun katsotaan miten hyvin liiketoiminnan nykyiset prosessit toimivat valmiiksi mietityillä mittareilla.

Data Science -näkökulmasta data voi olla myös ei-strukturoitua: asiakaspalvelun chat-lokeja, äänitallenteita, liikkuvaa kuvaa. Tätä dataa tarvitaan, kun mietitään miten asiakasarvoa voitaisiin parantaa nykyisissä kohtaamispisteissä, esimerkiksi koneoppimisen avulla.

Liiketoiminnan näkökulmasta parasta dataa on kuitenkin sellainen data, jota kukaan ei vielä ymmärtänyt ajatella datana. Siinä on todellinen potentiaali.